Zebrania

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy na Zebranie naukowe Poznańskiego Oddziału PTK, które odbędzie się 24 października 2018r. (środa) o godz. 18:00 w Restauracji Don Prestige Residence w Poznaniu, ul. Św. Marcin 2.

Tematyka zebrania: „Badanie COMPASS w codziennej praktyce – którzy pacjenci mogą skorzystać najbardziej z terapii riwaroksaban + ASA? Czy obecne standardy są optymalne?”

Program szczegółowy zebrania:

Powitanie –  prof. UM Krzysztof Błaszyk

18:05-18:30 – Pacjent z chorobą wieńcową (CAD).
Prof. dr hab. med. Stefan Grajek (I Klinika Kardiologii UM w Poznaniu).

18:30-18:55 – Pacjent z chorobą tętnic obwodowych (PAD) – czy obecne standardy leczenia są optymalne?
Prof. dr hab. med. Zbigniew Krasiński (Klinika Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii UM w Poznaniu).

18:55 Dyskusja.

Po zebraniu Organizatorzy zapraszają na poczęstunek.
Jednocześnie informujemy, że następne zebrania Poznańskiego Oddziału PTK odbędą się:
14 listopada 2018 r. i 5 grudnia 2018 r.

Przewodniczący Poznańskiego Oddziału PTK: Prof. UM, dr hab. n. med. Krzysztof Błaszyk

Sekretarz Poznańskiego Oddziału PTK: Dr Jacek Migaj