Zarząd

Zarząd Oddziału Poznańskiego PTK /kadencja 2017 – 2019 r./

Katedra Kardiologii
I Klinika Kardiologii
Uniwersytetu Medycznego
ul. Długa 1/ 2
61-848 Poznań
Tel. 61/ 854-91-46
Fax: 61/ 854-90-94

Skład Zarządu na kadencję 2017 – 2019 r.:

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof BŁASZYK
Przewodniczący-Elekt: prof. dr hab. n. med. Olga TROJNARSKA
Poprzedni Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Maciej LESIAK
Sekretarz: lek. med. Jacek MIGAJ
Skarbnik: dr n. med. Magdalena JANUS

Członkowie Zarządu:

dr n. med. Katarzyna MAŁACZYŃSKA-RAJPOLD
dr n. med. Anna NOWICKA
dr hab. n. med. Paweł BURCHARDT
dr n. med. Krzysztof CZYŻ

Komisja Rewizyjna:

dr n. med. Tomasz SMUKOWSKI
dr n. med. Jerzy GRYGLIK
lek med. Piotr RAUSCH